Tarih

Moldova, Avrupanın bir parçası olup zengin bir tarihe sahip. Karpat-Balkan, Orta Avrupa şi Avrasya'nın çeşitli kültürel ve tarihi akımları olduğu bölgede bulunup trakyalılar, slavlar, keltler, gotlar, hunlar dahil olmak üzere Hint-Avrupalıların ve Proto-Hint-Avrupa halkların en eski dallarının çeşitli kültürel gelenekleri yüzyıllar boyunca uyumlu bir şekilde bir araya getirdi. Bu esnada bunlar spesifik ve tekrarlanmayan özellikler kazandı.

Moldova Cumhuriyetinde, Avrupa genel-insani değerleri çerçevesiyle uyum sağlayan kültürel-tarihsel değeri olan pek çok tarihsel ve arkeolojik anıtlar (yaklaşık sekiz bin) bulunmaktadır.

Moldova'nın toprakları, eski zamanlardan beri yerleşim bir bölge haline geldi. Birçok arkeolojik eseri, insanların bu topraklarda alt paleolitik çağından beri (yaklaşık 500 bin yıl önce) yaşadıklarını teyit etmektedir.

M.Ö. 5.-4. binyılın sonunda, kalkolitik çağında, o zamanlara ait sanat alanında kıyaslanmaz performanslara sahip olağanüstü kültürlerinden 'Cucuteni-Tripolie' kültürü meydana geldi.

Moldova'nın bütün bölgelerinde yayılan geto-dak medeniyetin varlığı M.Ö 6.-1. asırıyla tarihlenmektedir. Halkı, M.Ö. 105. yılında Daçya'nın Trajan imparatoru tarafından fethedilmesi sonucunda romalılaşmış olup Roma İmperatorluğunun lisanı ve kültürünü benimsedi.

'Göçmen halkları'nın (gotlar, hunlar, avarlar, slavlar) çağı, Romalı lejiyonların bu topraklardan tahliyesi yapıldıktan sonra (Aurelian imperatoru döneminde, 271. yılında ) başlar ve kurucusu Boğdan I olduğunu düşünülen  feodal Moldova devleti kuruluşuyla (1359 yılında) sona ermektedir. 

1812 yılında Bükreş'te yapılan Rus-Türk barış andlaşması sonucu olarak Moldova'nın Prut ile Nistru nehirlerin arasında bulunan Besarabya bölgesi Rus İmperatorluğuna bağlanıp 1918 yılına kadar rus bir eyalete döndü.

1918 yılında Besarabya'nın en üst yönetim devlet makamı ”Sfatul Țării”, Besarabya'nın Romanya ile birleştirme kararı alır ve 1940 yılına kadar bu bileșimde olmaya devam eder. Sonra, 1939 yılında gerçekleştirilen Ribbentrop-Molotov paktın sonucu olarak Soviyet Birliğine bağlandı. Soviyet Birliğinin bileşiminde bulunan Moldova, 20. asırın son onyılına dek bir eyalet olarak var olmaya devam etti.

27 Ağustos 1991 tarihinde Moldova Cumhuriyeti bağımsız ve eğemen bir devlete döndü.