Kültür

Moldova Cumhuriyeti'nin kültürü, edebiyat, tiyatro, müzik, plastik sanatlar, mimarlık, sinemacılık, radiyoculuk ve televizyonculuk, fotoğraf sanatı, tasarım, sirk, halk sanatı, arşiv ve kütüphaneler, kitap yayıncılığı, bilim araştırmacılığı, kültürel turizmi vs gibi geniş bir kültür faaliyet paleti kapsamaktadır.

Sessel sanatı

Akademik konser faaliyeti üç konser kurumları tarafından sağlanır: 

-Milli Filarmoniği ”Serghei Lunchevici” (2 konser salonu, senfoni orkestrası, koro ekibi, halk müziği topluluğu);

-Org Salonu (oda orkestrası ve oda korosu);

-Palatul Naţional („Moldova-concert” Konser Organizasyonu ve Aracılık Teşkilatı : halk ve modern müzik ve dansları grupları).

Tiyatro

Moldova Cumhuriyetinde toplam 22 tiyatro kuruluşu mevcuttur: 18 dramatik tiyatro, bir opera ve bale tiyatrosu, bir etno-folklorik tiyatrosu ve 2 kukla tiyatrosu. 17 tiyatro ülkenin başkentinde, 5 ise diğer lokalitelerinde. En önemli tiyatrolar yurtdışındaki festivallerinde başarıyla katılır, yurtiçinde uluslararası festivaller düzenler, Fransa, Italya, ABD, Rusya, Japonya, Çin, Romanya ve diğer ülkelerinde turne gerçekleştirmektedir.

Plastik Sanatlar

Moldova Cumhuriyetinde adapte edilen 'plastik sanatlar' terimi üç tarz kapsar:

- ressamlık (heykel ve de şövale),

- grafik (şövale, kitap, poster, reklam ve diğer),

- heykelcilik ("en ronde-bosse" plastiği, alçak rölyef, yüksek rölyef, perspektif rölyefi).

Son yıllarda, Moldova'da 'kurulumlar', 'video-art', 'sinema heykelciliği', 'bilgisayar grafiği', 'body-art', 'performans' ve diğer sanat tarzı ortaya çıktı.

Halk sanatı, zengin bir tarz, tip ve tür çeşitliliğiyle sunulmaktadır. Çoğunluğu 'dekoratif sanat' alanına bağlıdır: seramik, geleneksel halı, geleneksel giyisi, taş ve ahşap işlemesi, deri ve sepetçi söğüdünden yapılan nesneler, metal işlemesi, geleneksel oyuncaklar vs.

Sergi salonları: „Constantin Brâncuşi” Sergi Merkezi, Moldova Milli Sanat Müzesi, özel sergi galerileri.

Folklor

Moldova Cumhuriyeti'nin folkloru dak-latin orijinli güçlü bir zemine sahip olup müzik, dans, sözel şiir ve nesir, mitoloji, ritüel, halk tiyatrosu vs ile somutlaştırılan halk inanışları ve geleneklerin bir sistemi kapsamaktadır.

Bu kültürel mirası, kendi tezahürüleri topluluğunda, saadece kültürel formların öncesinde gelen değil, aynı zamanda modern çağında da gelişmeye devam ederek profesyonel kültürüne etnik orijinalliğini sağlayarak milli sanatı açısından çok değerli ve kapsamlı bir alan oluşturmaktadır.

Kültürel Miras

Moldova Cumhuriyetinde çok değerli ve önemli bir kültürel miras korunmuştur: arkeolojik siteler, konut evleri, konaklar, kaleler, manastırlar ve kiliseler, heykelcilik çalışmaları, heykel ve teknik tesisleri, çeşitli yapılar - meydanlar, sokaklar, mahalleler, köyler ve kentsel merkezleri veya geleneksel mimarlığı içeren etnografya bölgeleri.

Mobil kültürel mirası ülkedeki 87 müze içerisinde bulunup bunlardan 5 müze ile 7 şube doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığına , diğer 66 yerel kamu yönetim kuruşlarına bağlıdır. Bunun fonları mirasın milli ve dünya kültürüne bağlı 700.000 öğe içermektedir.

Moldova Cumhuriyetinin arkeolojik mirası çok kıdemli sanat eserlerle zengin. Geç paleolitik dönemine ait heykeltıraşlık örnekleri tespit edilmiştir.

Kalkolitik dönemine ait „Cucuteni-Tripolie” kültürünün seramiği Moldova Cumhuriyeti birçok bölgesinde mevcut olduğunu kanıtlanıp resimlerle tam bir mitoloji sunarak inkar edilemez artistik değerlikleri mevcuttur.

Etnik azınlıkların kültürü

Moldova Cumhuriyetinde onlarca etnokültürel dernek faaliyetini göstermektedir. Ukraynalı, rus, bulgar, gagauz, yahudi, belorus, polonyalı, alman, çingene, yunan, lituanyalı, ermeni, azeri, tatar, çuvaş, italyalı, koreli, üzbekstanlılardan olan 18 azınlık, topluluk, birlik, merkez, kültürel vakfı vs. şeklinde faaliyetini gösteren dernekler mevcuttur.

Kültürel mevzuatın eşitlik ve evrensellik prensibi gereği etnik azınlıklar, geleneksel kültürü, milli sanatını geliştirme imkanı mevcut. Chişinău'da „A.P.Cehov” adlı Rus Dramatik Tiyatrosu; Ceadîr-Lunga'da (Gagauz bölgesi) „Mihail Cekir” adlı Gagauz Dramatik Tiyatrosu; Taraclia'da ise  „Olimpii Panov” adlı Besarabya'daki Bulgarların Tiyatrosu faaliyetini göstermektedir.