Bilim

15 Temmuz 2004 tarihinde Moldova Cumhuriyeti Parlamentosu bu alanındaki faaliyetleri düzenleyen Moldova Cumhuriyeti Bilim ve İnovasyon Mevzuatı kabul etti.

Yasa gereği bilimsel araştırmalarının desteklenmesi ve kalıcı bir inovasyon ortamı teşvik edilmesi  Moldova Cumhuriyetinin sosyal ve ekonomik gelişimi için öncelikli olarak belirlendi.

Her ülkenin yükelen gelişimi GSYH'a karşı gelen bilim ve inovasyon teknolojilerin hacmi ile belirlenir olup Moldova Cumhuriyeti ekonomik geçimine katkı edebilecek doğal kaynaklarına sahip olmadığından bu durum ülke için son derece önemlidir. Bu bağlamda, Cumhuriyetin ülkenin yenilikçi gelişimi sağlaması açısından yönetimi bütün mevcut olan insan, finansal ve maddi kaynakları yoğunlaştırmayi karar verdi. Bilim gelişimi teşvik etmek amacıyla 2009 yılında GSYH'nın %1 seviyesine gelecek şekilde bilimsel araştırmalar alanındaki yatırımların yıllık arttırma kararı alındı (örneğin 2003 yılında - % 0,17 idi).

Ülkenin sosyal ve ekonomik gelişiminin öncelikli hedeflerine bağlı olarak bilim ve inovasyon alanında faaliyetlerin stratejik hedefleri de belirlendi: 

 1. Hukuk devletin inşa edilmesi ve Avrupa entegrasyonu kapsamında Moldova'nın kültürel ve tarihi mirası değerlendirmesi.
 2. Kalıcı bir gelişim için insan, doğal ve bilgi kaynakların değerlendirmesi.
 3. Biyotıp, eczacılık, sağlık koruması ve kuvvetlendirmesi.
 4. Tarım biyoteknolojileri, toprak verimliliği ve gıda güvenliği.
 5. Nanoteknoloji, sanayi mühendisliği, yeni ürün ve materyal.
 6. Yenilebilir kaynakların kullanımı dahil olmak üzere enerji kompleksinin geliştirmesi ve enerji güvenliği sağlanması.

Bilim ve İnovasyon Mevzuatı, Moldova Bilim Akademisi'nin bilimin organizasyon ve idare sistemindeki rolü tamamıyla değiştirdi. Moldova Bilim Akademisi bilim ve inovasyon alanında Milli önemi taşıyan bir teşkilat; bilimsel ve inovasyon faaliyetlerin tam yetkili kordinatör; ülkenin en üst düzey forumu ve Moldova Cumhuriyeti kamu yetkililerinin bilim danışmanı oldu.

Bilim Akademisinde altı bilim şubesi faaliyet göstermektedir.

 • Matematik ve İktisadi Bilimleri Şubesi,
 • Biyoloji, Kimya ve Çevre Bilimileri Şubesi, 
 • Fizik ve Mühendislik Bilimleri Şubesi, 
 • Tıbbi Bilimleri Şubesi, 
 • Tarım Bilimleri Şubesi,
 • Sözel ve Sanat Bilimleri Şubesi, ki bu kurum bilim ve inovasyon alanından gelen 38 teşkilat ve 10 yüksek öğrenim kurumlarının bilimle ilgilenen alt birimlerin faaliyetin koordinasyonu yapar.

Bilim Akademisinin ana hedefi üç öncelikli sorunlarının çözümlemesi teşkil etkmektedir.

 • dünya çapında performanslı sonuçlar elde etmek,
 • ülke yönetiminin en önemli kararlarında bilimsel ve ekspertizli güvencesi sağlamak
 • halkın refah düzeyi yükselmesini sağlayacak uç teknolojileri oluşturmak.

Yeni bilgiler elde etmenin değerli bir kaynağı oluşturan temel araştırmaların gelişme öncelliğini tanıyarak Bilim Akademisinin yönetimi 

 

Recunoscînd prioritatea dezvoltării cercetărilor fundamentale, care constituie o sursă valoroasă de obţinere a noilor cunoştinţe, conducerea Academiei de Ştiinţe orientează concomitent activitatea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării spre conversiunea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în dispozitive şi tehnologii noi, în scopul implementării acestora în economia naţională.

În prezent aceste lucrări sint concentrate în 14 programe de stat şi 34 de proiecte de transfer tehnologic în domeniul elaborării noilor surse alternative de energie, al biomedicinei, farmaceuticii, nanotehnologiilor şi obţinerii noilor materiale, menţinerii fertilităţii solului şi securităţii alimentare, creării noilor soiuri de culturi agricole şi protecţiei plantelor etc.

Cercetările în toate aceste domenii se desfăşoară parţial în comun cu cercetătorii din SUA, Uniunea Europeană, ţările CSI, România şi alte state, o parte considerabilă de surse financiare provenind de peste hotare.

Una dintre direcţiile prioritare de activitate a Academiei de Ştiinţe a Moldovei constituie depăşirea stării de izolare a savanţilor din Moldova de ştiinţa globală. Participarea Republicii Moldova la procesul de creare a spaţiului unic ştiinţific european a contribuit la stabilizarea potenţialului ştiinţific al ţării, precum şi la dinamizarea schimbului reciproc avantajos cu comunitatea ştiinţifică a UE.

Un eveniment de anvergură, produs în viaţa ştiinţifică a ţării, a fost semnarea în anul 2000 a Acordului de Cooperare cu Fondul American de Cercetări Civile şi Dezvoltare (CRDF, SUA).