Cumhurbaşkanı

Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı – Igor Dodon

Cumhurbaşkanının statüsü ve vasıfları

Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, devlet başkanı olarak, devleti temsil edip devletin toprak bütünlüğü, milli egemenliği ve bağımsızlığının garantisidir. Bu çerçevede, Devlet Başkanı bütün halkı ve devletin toprağı simgeleyerek devleti en üst düzeyde temsil etmek üzere çağrılan şahsını belirler.

Devletin resmi dilini bilen, 40 yaşını doldurmuş ve Moldova Cumhuriyetinde en az 10 yılı yaşamış veya daimi yaşayan bir vatandaş Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilebilmektedir.

Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Parlamento tarafından gizli oylamasıyla gerçekleşmektedir. Seçilen milletvekillerin beşte üçünün oyu alan aday seçilir. Eğer adaylardan hiçbiri gerektiği kadar oy almazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday ile ikinci tur düzenlenir. Şayet ikinci turda hiçbir aday gerektiği kadar oy almazsa, tekrar bir seçim düzenlenir. Tekrar seçim düzenlendikten sonra yine adaylardan hiçbiri gerektiği kadar oy almazsa Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmemiş sayılır, mevcut Cumhurbaşkanı Parlamentoyu fesheder ve yeni Parlamentonun seçim tarihini belirler. Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının seçim prosedürü organik kanunla belirlenir.

Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı görevi için yapılan seçimlerin sonucu Anayasa Mahkemesi tarafından doğrulanır, seçimi doğrulanan aday,  seçimlerden en geç 45 gün sonra Parlamentoda ve Anayasa Mahkemesinde and içme törenini gerçekleştirir.

Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı görev süresi 4 yıl olup ant içme töreninden sonra yürürlüğe girmektedir. Devlet başkanı, seçilecek yeni Cumhurbaşkanının and içme törenine kadar görevini yürütür. Savaş veya afet durumunda, Cumhurbaşkanının görevi organik kanunla uzatılabilir, fakat hiçbir kişi ard arda iki defadan fazla Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak görev yürütemez.