Parlamento

Moldova Cumhuriyeti Parlamento Başkanı  - Andrian Candu

Moldova Cumhuriyeti Parlamenter bir Cumhuriyettir.

Parlamento Başkanı ve Başkan Yardımcıları Yasama organının yasal oluşumundan sonra seçilmektedir. Parlamentonun Yönetmeliğin hükümlerine göre Meclis Başkanı,  seçilen milletvekillerin çoğunluğunun saklı oylamayla elde edilen manda süresi boyunca Parlamenter Partilerin önergesi üzerinden seçilmektedir. Partilerle yapılan istişareler sonrasında ve Parlamento Başkanın önergesi üzerinden Parlamentonun Başkan Yardımcıları, seçilen milletvekillerin çoğunlunun açık oylamasıyla seçilmektedir.

Parlamentonun çalışma organı - Daimi Bürosu - Yasama Partilerinin doğru orantılı temsiliyetine bakılarak oluşturulmaktadır. Bunun başlıca üyeleri - Parlamentonun Başkanı ve Başkan Yardımcıları. Daimi Bürosunun üye sayısı Parlamentonun kararnamesiyle belirlenir.

En önemli dökümanları Parlamento Partileri tarafından müzakerelere tabi tutulur, ki bunlar pratik olarak Parlamentonun en önemli siyasi karar faktörleri oluşturmakadır. Yasamanın bu gerekli üniteleri, Parlamentonun Yönetmeliğine göre, Parlamentonun yasal oluşumundan sonra 10 gün içerisinde oluşturulmaktadır. Çalışma organları oluşturmak ve yasama faliyetlerin organizasyonu için her parti, siyasi formasyonlarının listeleri bazında, en az beş millervekilinden oluşmaktadır.

Daimi komisyonları Parlamentonun çalışma organlarını olup onun çalışmaların hazırlıklarında ve parlamenter görevleri sürdürmesinde, özellikle yasama ve kontrol görevleri sürdürmesinde önemli yerine sahiptir. Komisyonlar faliyet alanlarına göre uzmanlanlaşır ve yönetim sorumluluklarının çeşitli alanlarına göre bağlıdır. Bütün yasama süresi için seçilir. Daimi komisyonları Parlamento'ya hesap verir ve ona bağlıdır. Daimi bürosunun önergesi üzerinden Komisyonların sayısı, ismi, sayısal ve nominal bileşimi Parlamento tarafından kararlaştırılır.

Parlamento, karmaşık yasama belgeleri oluşturulması, tebliğ edilmesi veya oluşturma kararnamesinde belirtilen diğer amaçları için  özel veya anket komisiyonları oluşturabilir. Daimi bürosu, Yasamaya